1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym Domek-Wisła.PL jest Passion Aneta Hołubowicz, ul.Żurawia 1/4,41-200 Sosnowiec, NIP 644-187-70-72, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej domek-wisla.pl  zwanej dalej „Stroną internetową”.
  3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
  4. Strona ma charakter informacyjny, edukacyjny oraz umożliwia dokonywanie rezerwacji.
  5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
[ultimate_gdpr_terms_accept]